cách âm Licom, cách nhiệt, cách âm, chống cháy, giải pháp cách âm, giải pháp cách nhiệt,cách nhiệt licom

ROCKWOOL BLANKET

ROCKWOOL BLANKET
Code: : RockTech WM
Brand : Rockwool Thailand
Views : 38628
DENSITY : 60kg /m3-120kg /m3
THICKNESS : 25mm-100mm
SIZE : 5000mm*600mm
ORIGINAL : ABM -China , CSR -Hongkong
THERMAL INSULATION- ACOUSTIC INSULATION- FIRE RESISTANCE