cách âm Licom, cách nhiệt, cách âm, chống cháy, giải pháp cách âm, giải pháp cách nhiệt,cách nhiệt licom

Cách Nhiệt và Chống Thấm Therma™ TR27 LPC/FM

Cách Nhiệt và Chống Thấm Therma™ TR27 LPC/FM
Mã số: : Therma™ TR27 LPC/FM
Thương hiệu : Kingspan
Lượt xem : 13434
An toàn sức khỏe : BS / I.S. OHSAS 18001:2007
Chống cháy : BS 476-3: 2004
Cách nhiệt : 0.025 W / mK
Độ dày : 70mm - 150mm
Kích thước chuẩn : 1200mm x 600mm
Chống thấm : > 300 MN·s/g·m
Xuất xứ : Kingspan Insulation Pty Ltd
 
   
Hệ số dẫn nhiệt (λ-value) 0.024 W/mK (Insulant Thickness ≥120 mm)
0.025 W/mK (Insulant Thickness 80 - 119 mm)
Kích thước chuẩn 2270 mm x 1200 mm (2.72 m2)
1200 mm x 1200 mm (1.44 m2)
600 mm x 1200 mm (0.72 m2)
Độ dày  70, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 150 mm

 

Từ khóa : Roof Insulation
CÁCH NHIỆT - CÁCH ÂM - CHỐNG CHÁY - CHỐNG THẤM